JarmoKontkanen

HERÄTTEENÄ TALLINNAN TUNNELI

CREC eli China Railway Group Limited herättää ajatuksia myös idearintamalla.

Kun ajattelee erilaisia ideoita keksijän näkökulmasta on myönnettävä, että monet ideat lähtevät liikkeelle omista toiveista kuluttajana. Millaisen sähköajoneuvon haluaisin omaan käyttöön, millaisella joukkoliikennevälineellä haluaisin liikkua, millaisessa ympäristössä olisin kävelijänä tyytyväinen ja toisaalta mitkä kaikki kaupunkimokat hankaloittavat arkielämääni tai ovat esimerkiksi ilmaston kannalta huonoja ratkaisuja. Ikäihmisenä tietää myös paljon vanhuuteen liittyvistä kokemuksista ja ratkaisuista.

Samalla tulee miettineeksi minkälaisessa kaupungissa haluaisin asua jos voisin itse vaikuttaa asiaan. Miten yhteiskunnan toimivuutta voitaisiin tehostaa hinta-laatu suhteen näkökulmasta. Mikä olisi tulevaisuuden megayhteisö, josta kumpuaa ideoita, tutkimusta, kehitystä ja toteutuksia.

Erityisesti nykykaupunkeja tarkastellessa mietin miten historia ohjaa nykyisyyttä, ehkä välillä liikaakin. Onko tulevaisuuden kaupunki edes kehitettävissä vanhojen kaupunkien pohjalle vai olisiko parempi luoda kokonaan uusia kaupunkeja. Missä tilanteessa uusi kaupunki uuteen paikkaan on halvempi ja tehokkaampi ratkaisu kuin vanhan ympäristön ikuinen paikkaaminen, milloin maan alta ja milloin sen päältä. Keksijänä ei ole järkevää julkaista kaikkea mitä mietin ja analysoin, mutta jotakin voin pohtia myös julkisesti. Erityisesti asiat, joihin omat resurssit eivät riitä on helppo kertoa netissä. Samalla menetetään mahdollisuudet yleispatenttien suhteen, mutta sekin voi olla lopulta keksijän etu. Mikä on järkevää riippuu tilanteesta, sillä ideoita voi tuottaa myös yksityiskohdista ja suojata niitä tilanteen mukaan. Patenttisalkut ovat etu valtion ja isojen yritysten tasolla, mutta yksittäisen keksijän ja kuluttajan kannalta niiden merkitys on valtaosin negatiivinen. Eli kallista, hankalaa ja riskialtista.

Historiassa taajamat syntyivät kulkureittien varrelle. Joet ja meret olivat kulkuväyliä hyvässä ja pahassa. Luonnonvarat, saalistusalueet ja tarvemateriaalit synnyttivät kauppaa ja lopulta myös himoa päästä kaupankohteen alkulähteille. Joissakin jutuissa tietotaito, verkostot, isot lähimarkkinat loivat edellytykset kasvulle ja innovaatioille. Näistä intohimoista syntyi toimintakeskittymiä erilaisiin paikkoihin maailmalla. Osa yhteisöistä laajeni ja kasvoi, osa kutistui ja kuoli ajan myötä kokonaan. Osasta tiedetään, osaa ymmärretään, mutta paljon on unohdettu ja edelleen kadoksissa.

Entäpä nykyajassa? Mikä on uuden ratkaisun paikka tilanteessa, jossa tekniikka kehittyy, mutta ilmasto kurittaa yhä ankarammin historian saatossa tehtyjä ratkaisuja. Mitä kaikkea uutta olisi kokeiltava tulevaisuuden suhteen.

Onko maailma tilanteessa, jossa voidaan rakentaa neitseelliselle pohjalle jotakin aivan uutta. Mitä hyötyä esimerkiksi rautateistä voisi olla uudessa tilanteessa. Voidaanko ajatella, että rautateitä ei rakenneta pelkästään olemassa olevien paikkojen välille? Voiko ajatella, että kaikki syntyykin rautatien ympärille alusta saakka. Jos rakennetaan sopivaan paikkaan rannikolle, jossakin päin maailmaa, monta raidetta vierekkäin kohti sisämaata, mitä kaikkea se mahdollistaa. Miten monta raidetta tarvitaan muodostamaan muurimainen kaupunkikompleksi, joka kasvaa optimaalisesti korkeutta ja pituutta ilman että rakentamisesta ja kunnostamistoimista olisi haittaa kaupungin muulle toiminnalle. Satama jatkuu ja kasvaa meren suuntaan samoja raiteita, joiden mukana kaupunki kasvaa sisämaahan päin. Jos raiteita on riittävästi voidaanko vaihteet jättää pois tarpeettomina. Mitä kaikkea muuta voidaan tehdä totutusta poiketen. Missä määrin uudet ratkaisut antavat uutta turvaa ilmastouhan seurauksille.

CREC eli China Railway Group Limited uutisointi antoi kimmokkeen tälle pohdinnalle, sillä uudenlainen ajattelu ja isot kokeilut edellyttävät resursseja, joita ei ole helppo löytää edes maailman mittakaavasta. CREC-luokan yrityksellä olisi ehkä halutessaan mahdollisuus kokeilla myös tämän tyyppisiä ideoita. Odotan jännityksellä tulevaisuuden näkymiä.

    Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

    1Suosittele

    Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

    Toimituksen poiminnat

    Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset